fino run GmbH

Privacyverklaring

§1 Inleiding

Deze privacyverklaring van fino GmbH, Universitätsplatz 12, 34127 Kassel, heeft als doel u als gebruiker te informeren over welke persoonlijke gegevens door ons als verantwoordelijke partij worden verzameld en verwerkt tijdens uw bezoek aan onze websites en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming

§2 Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Alle gegevens worden verzameld volgens het principe van gegevensvermijding en gegevensminimalisatie. U bent noch wettelijk noch contractueel gebonden om uw persoonlijke gegevens aan ons te verzenden. Voor zover u besluit om gegevens niet in te voeren of te verzenden, kunnen we uw bestelling of de vereiste service niet volledig of helemaal niet uitvoeren.

§3 Contactformulier

Wanneer u via de aangeboden contactmogelijkheden contact met ons opneemt als websiteprovider, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze toegankelijk zijn om uw vraag te verwerken en te beantwoorden.

§4 Versleutelde overdracht van persoonlijke gegevens

Het volledige gegevensverkeer tussen uw browser of eindapparaat en de server die door deze service wordt gebruikt, is gecodeerd. Hiertoe wordt een moderne verzendprocedure gebruikt, het TLS-protocol (Transport Layer Security Protocol). Dit zorgt ervoor dat alle gegevens versleuteld worden verzonden en beschermd tegen manipulatie en ongeautoriseerde toegang door derden op de transmissieroute.

§5 Rechten van de betrokkenen

Wij garanderen uw recht op informatieve zelfbeschikking en de bescherming van uw persoonlijke rechten tijdens het gebruik van onze aanbiedingen . Op aanvraag kunt u op elk moment en gratis de volgende rechten uitoefenen: openbaarmaking van uw opgeslagen gegevens; correctie of verwijdering van uw opgeslagen gegevens; beperking tot de verwerking van uw opgeslagen gegevens; intrekking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens; recht op intrekking van gegeven goedkeuring voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens met toekomstig effect; recht op gegevensportabiliteit. Neem hiervoor contact op met de contactmogelijkheden in de opdruk. U behoudt zich ten allen tijde het recht voor om een toezichthoudende autoriteit in te trekken, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is uitgevoerd.

§6 Logbestanden en cookies

6.1. Bij elk bezoek aan deze website worden geanonimiseerde gegevens met betrekking tot dat proces vastgelegd in een logbestand. Dit omvat de namen van de opgehaalde bestanden; datum en tijd van het ophalen; de hoeveelheid verzonden gegevens; mogelijke foutmeldingen; indien nodig, het besturingssysteem en de browsersoftware van het eindapparaat; de website van waaruit het webaanbod is bezocht; evenals algemene informatie over gebruiksgedrag met betrekking tot de website. Deze opnames worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden en worden niet doorgestuurd naar derden:

(a) Zoeken naar de oorzaak van mogelijke serverproblemen
(b) Analyse van technische fouten
(c) Websiteonderhoud
(d) Garantie van systeembeveiliging
(e) Bescherming tegen misbruik (bijv. Herkenning van en verdediging tegen aanvallen van hackers)
(f) Gepseudonimiseerde statistische analyse van vastgelegde gegevens
(g) Optimalisatie van de applicatie

Gedeeltelijk zullen deze processen worden uitgevoerd met behulp van externe providers en / of cookies. Dit is in overeenstemming met artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de legitieme belangen van de verantwoordelijke zoals beschreven in paragraaf 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en in uw browser worden opgeslagen. We gebruiken meestal sessiecookies die automatisch worden verwijderd aan het einde van uw bezoek of uw gebruik van onze applicatie. U kunt het instellen van cookies voorkomen met behulp van uw browserinstellingen, of ervoor kiezen om automatisch op de hoogte te worden gebracht voordat een cookie wordt geplaatst, om dit in individuele gevallen te kunnen weigeren. In dit geval is het echter mogelijk dat delen van onze service niet of niet optimaal werken. Onze cookies bevatten geen indicatoren die u persoonlijk kunnen identificeren. Voor zover er afwijkingen zijn van paragraaf 1, worden deze afzonderlijk beschreven in paragraaf 2 onder de bijbehorende service.

6.2. Voor dit doel gebruiken we de volgende services van derden, die tegelijkertijd de gegevens ontvangen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw website-gebruik mogelijk maken. De informatie die door de Cookie wordt gecreëerd met betrekking tot uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een Google-server in de VS. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres vooraf door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere ondertekenende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Googleserver in de VS verzonden en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de website-exploitant te bieden. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verzameld.

Google Analytics is uitgebreid met de code “anonymizeIp” om de geanonimiseerde opname van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen. Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u hier.

De door Google Analytics vastgestelde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. De verwijdering vindt automatisch eenmaal per maand plaats. De gegevens worden naar de VS verzonden onder het EU-VS-privacyschild op basis van de resolutie van adequaatheid van de Europese Commissie. U kunt het certificaat hier ophalen.

U kunt, in het algemeen, het vastleggen van gegevens via Google Analytics op websites die u bezoekt voorkomen, door de meegeleverde browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Voor zover u verschillende browsers gebruikt, moet u elke plug-in installeren.

U kunt het vastleggen van gegevens via Google Analytics op deze website voorkomen door op de knop “Tracking deactiveren” hieronder te klikken. Dit plaatst een opt-out-cookie die toekomstige vastlegging van uw gegevens tijdens het bezoek van deze website voorkomt:

We zullen er echter op wijzen dat in een dergelijk geval mogelijk niet alle functies van deze website op volledige capaciteit werken.

§7 Andere links naar externe providers

Voor zover er verdere links zijn naar websites van andere providers, is deze Privacyverklaring niet geldig voor de inhoud ervan. Welke gegevens door de exploitanten van die sites worden verzameld, ontgaat onze kennis en onze invloedssfeer.

§8 Functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of over gegevensbescherming in het algemeen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming, die ook tot uw beschikking staat in geval van klachten:

fino run GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming
Universitätsplatz 12, 34127 Kassel
E-Mail: datenschutz@fino.run

 

Kassel, 07.02.2020